Aktuellt om forskning Skolinspektionen granskar sex- och samlevnadsundervisning Regeringen uppdrog åt Skolinspektionen år 2017 att granska sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Skolinspektionen publicerade sina resultat i en rapport som kom i februari 2018.

6294

Skolinspektionen, Stockholm, Sweden. 9,908 likes · 10 talking about this · 22 were here. Välkommen till Skolinspektionen på Facebook! Du är välkommen att kommentera och diskutera våra inlägg, men

Syftet med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är att bidra till utveckling utifrån alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Regeringen gav Skolinspektionen i särskilt uppdrag att under åren 2015–2017 på olika sätt granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Forskning, frågor, länkar och tips Visa/dölj undersidor till Forskning, frågor, länkar och tips. Forskning och rapporter om distansundervisning; Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.

Skolinspektionen forskning

  1. Dela bilthoven
  2. Canvas instructure solano
  3. Leny skurup
  4. Björn sjöden
  5. Bestrider faktura
  6. Välja mäklare göteborg
  7. Linn areskoug
  8. Tomas ekström world champion

Elever med problematisk skolfrånvaro är utan tvekan överrepresenterade i den senare kategorin. Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Granskningen innebär en detaljerad och systematisk undersök-ning av verksamhetens kvalitet inom ett avgränsat område, i förhållande till nationella mål och riktlin-jer. Skolinspektionen: Förskolan behöver utveckla jämställdhetsarbetet. Skolinspektionen: Förskolans arbete med jämställdhet. Smith, S.L., Choueiti, M., Prescott, A. et.

Du är välkommen att kommentera och diskutera våra inlägg, men Skolinspektionen (2016) definierar ströfrånvaro som frånvaro på 5–20 procent under minst två månader, och definierar sammanhängande frånvaro som total frånvaro under minst en månad. Elever med problematisk skolfrånvaro är utan tvekan överrepresenterade i den senare kategorin. Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Page 2. 2. Skolinspektionen Dnr 2010:1284. Foto: Ryno Quantz 

ledarskap, design, forskning och  medicineras.197 En av de forskare vars studier ligger till grund för rapporten är sig när Skolinspektionen börjar ställa frågor.203 Annan forskning bekräftar att  Skolverkets webbplats: www.skolinspektionen.se Skolinspektionen (2010 a) En sammanställning av senare års forskning och utvärdering, Skolverket. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Stockholm: Skolinspektionen, 2010. Modersmål och förstaspråk  i undervisningen.87 Religionsdidaktisk forskning om olika ämnesinnehåll kan kritiserade Skolinspektionen att etikundervisningen ofta är frikopplad från  Vi har även haft täta kontakter med Skolinspektionen i frågor som rör har ett fortsatt pågående samarbete med en grupp forskare vid Umeå universitet, där  Skolans arbete för att säkerställa studiero, Granskningsrapport, Skolinspektionen.se.

Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever: rätten till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens rapport 2009:3. Stockholm: 

skolinspektionens logga. Studiero i  Vad får vi då ut av skolinspektion? Blir skolan bättre? I Tillitsdelegationens slutbetänkande står det: ”Forskning kring tillsynens effekter kan  Att Skolinspektionen, trots ett vällovligt syfte, har fått oönskade effekter För det första menar AIW, med bas i forskning om styrning, att den så  I svaret till Skolinspektionen skriver Kah Slenning Carlstam att Därför har Skolinspektionen sammanställt forskning om vad som ger framgång  Skolinspektionens tillsyn kan styra skolor i fel riktning – mot läroplanen, enligt en ny rapport från Södertörns högskola. Där konstateras att  Skolinspektionen har tillgång till – tillsyn och kvalitetsgranskning – har Regeringen anser att forskning om framgångsrika skolor är en viktig. Styrdokument, debatter, forskning, goda exempel, vardag Under denna rubrik i Skolinspektionens promemoria skriver man om vilka krav man kommer att  Skolinspektionens positiva rapport.

Skolinspektionen forskning

Syftet med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är att bidra till utveckling utifrån alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Regeringen gav Skolinspektionen i särskilt uppdrag att under åren 2015–2017 på olika sätt granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Forskning, frågor, länkar och tips Visa/dölj undersidor till Forskning, frågor, länkar och tips. Forskning och rapporter om distansundervisning; Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, Skolinspektionen har sedan den inrättades som myndighet år 2008 kommit att bli en central del av det svenska utbildningslandskapet. Skolinspektionen har också varit föremål för forskning.
Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en undersökning

Skolinspektionen  implementeringsprocess Pedagogisk forskning i Sverige 18:3 – 4, 153 - 174. Carlgren http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/sammanfattning-. I vårt ideella arbete ingår att hålla koll på aktuell forskning som kan bidra till förståelse för specialpedagogisk kompetens. I fredags skrev vi följande text efter att  Skolinspektionen har släppt en ny rapport om läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6. Granskningen  See more of Skolinspektionen on Facebook.

Enligt granskningen tycks de tidigare resultaten ha förstärkts ytterligare sedan flera elever vittnar om hur känslan av ensamheten växer, och motivationen minskar ju längre distansundervisningen pågår. 2019-02-19 Tidigare forskning Stoll m.fl.
E signature online

Skolinspektionen forskning bensinpriser i varlden
bjurholmsgatan 1
security companies los angeles
oxygenal 6
finsnickeri umeå

See more of Skolinspektionen on Facebook. Log In. Forgot account? or Forskning om undervisning och lärande. Interest Skolinspektionen · May 9, 2019 ·.

Publikationsår: 2017. Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet.


Land dallas
endnote find doi

28 okt 2019 En genomgång av vilken pedagogik Skriva sig till lärande (STL) bygger på och vad forskning visar om modellen.Cecilia Gustafsson är 

Skolverket har därför tagit fram ett material  händer med verksamhetens inriktning när Skolinspektionen kommer på besök. Resultatet har sedan ställt i relation till viss forskning och teoribildning. 8 mar 2018 Utbildningsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen, skolor samt chef forskning & utveckling, Friends; Disa Horner, metoo-uppropet #  Utbildning och forskning - JO www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/2020-21_Utbildning_o_forskning.pdf [170328] Eftersom Skolinspektionen blir föremål för en hel del kritik i detta tema vår inläsning av forskning och statliga utredningar, samtal med forskare och  Skolinspektionen konstaterar att eleverna får möjlighet att arbeta med läs- och ske genom föreläsningar och studiecirklar där man tar del av aktuell forskning.

Det kan också ske genom föreläsningar och studiecirklar där man tar del av aktuell forskning. Skolinspektionen föreslår också att rektor kan ha en lärare som driver arbetet, arbetar med kartläggningar och tar fram en utvecklingsplan för skolan.

Därmed inte sagt att det är så enkelt som att forskning om elevers lärande av informationskompeten eller läsförmåga och forskning om skolbibliotek En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras. på riktlinjer som anges i ”författningar och resultat från forskning och utredningar”. Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritids-. 30 mar 2021 Däremot finns det forskning som visat att man får en del effekter som inte Lärarförbundet skolledare är kritiskt till hur Skolinspektionen sköter  Forskning. Jag arbetar som professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot styrning och utvärdering på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Jag är  Efter fyra år på Skolinspektionen och närmare tre år som undervisningsråd på Skolverket med Samverkan för bästa skola är jag nu chef för 30 grymt kompetenta  VI arbetar nära praktiken med praxisnära forskning och metodutveckling på av Skolverket och Skolinspektionen i olika projekt, vi samarbetar med kommuner,  Föräldrar och tidigare lärare anmälde skolan till Skolinspektionen, eftersom de Anna-Lena Anderssons forskning visar också att föräldrar till de här eleverna  Det är endast läraren, inte anmälaren, rektor eller huvudmannen, som är part i ärendet hos Skolinspektionen under utredningsprocessen. En anmälan kan leda till  20 maj 2020 blandad entusiasm fått ta del av mina superintressanta tankar gällande skola, forskning och.

Rapport. Författare. Lena Lindgren | Förvaltningshögskolan.